2 km

Barn från 8 år är välkomna att springa detta lopp. Medalj till alla barn! Loppet är gratis och ingen anmälan behövs.