Minstingloppet

För de allra minsta som också vill springa ett lopp!
Från 1-8 år, medalj till alla barn.
Loppet är gratis och ingen anmälan behövs.